Ratamerkinnät

Ratamerkinnät tehdään karttaan läpikuultavalla violettivärillä (PMS Purple). 1:10 000 -kartalla ratamerkintäsymbolit ovat 1.25 kertaiset. Rastiympyrät ja niitä yhdistävät viivat on piirrettävä katkaistuina niiltä osin kun ne peittävät tärkeitä kartanlukukohteita.

701 Lähtö
KARTTA-701Kolmiopiste (K-piste) on se paikka, josta varsinainen suunnistustehtävä alkaa. Kolmiopiste (ja lähtö, jos tämä on sama kuin K-piste) osoitetaan tasasivuisella kolmiolla, jonka yksi kärki osoittaa lähtösuuntaan. Lähtöpaikka merkitään karttaan poikkiviivalla, jos se on eri paikassa kuin K-piste. Lähtöpaikka ja K-piste yhdistetään viitoituksella. K-piste tulee olla maastossa selvästi havaittava ja kartalta luettava kohde.
702 Rasti
Rastit merkitään ympyrällä, jonka keskipiste osoittaa rastipistettä. Ympyrä voidaan katkaista niiltä kohdin kuin ne peittävät tärkeitä kartanlukukohteita.
703 Rastin numero
KARTTA-703Rastit numeroidaan. käyntijärjestyksen mukaisesti. Pystysuoraan kirjoitettavat rastinumerot (ja rastitunnukset) sijoitetaan niin, ettei niillä peitetä suorituksen kannalta tärkeitä kartanlukukohteita. Numeroiden tulee olla luettavissa kartan eteläreunasta käsin.
704 Yhdysviiva
Lähtö ja rastit yhdistetään yhdysviivalla käyntijärjestyksen mukaisesti. Yhdysviivat voidaan katkaista niiltä kohdin kuin ne peittävät tärkeitä kartanlukukohteita.
705 Viitoitus
Viitoitettu taival , jota on noudatettava, merkitään katkoviivalla.
706 Maali
Maali merkitään kaksoisympyrällä.
707 Ylityskielto
KARTTA-707Kohde, jonka ylittäminen on kielletty, esim. tie, aita, oja, linja, kuvioraja, jne.
708 Ylityspaikka
Tärkeät ylitys- ja alituspaikat, kuten aidan, rautatien ja vesistön ylityspaikka tai tien ja rautatien alituspaikka merkitään kahdella ulospäin kaarevalla viivalla. Rastien yhdysviiva 704 ja viitoitusviiva 705 on vietävä pakollisen ylitys/alituspaikan kautta.
709 Kielletty alue
KARTTA-709Kielletty alue (ks. myös merkki 528), merkitään pystysuorin viivoin. Mikäli maastossa ei ole ko. alueen luonnollista rajaa, merkitään raja seuraavasti: a) yhtenäinen viiva, jos alue on merkitty maastoon yhtenäisellä nauhalla, b) katkoviiva, jos alue on merkitty maastoon viitoitusnauhoin ja c) ilman rajausta, jos aluetta ei ole merkitty maastoon.
710 Vaarallinen alue
KARTTA-710Merkillä osoitetaan suunnistajalle vaaralliset alueet. Rajaukset tehdään kuten merkissä 709.
711 Kielletty reitti
KARTTA-711Merkillä osoitetaan väylä, jota suunnistaja ei saa käyttää (tie, rautatie jne.)
712 Ensiapupaikka
KARTTA-712Merkillä osoitetaan ensiapupaikka. Merkki on sijoitettava kartalle tarkasti siihen kohtaan, jossa ensiapupaikka maastossa sijaitsee.
713 Juomapaikka
KARTTA-713Merkillä osoitetaan juomapisteen paikka silloin kun se ei ole rastilla tai viitoituksella

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail