Rakenteet

Teiden ja polkujen luokitus on maastossa etenemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Luokituksessa otetaan huomioon polkujen havaittavuus ja kuljettavuus, etenkin pienten polkujen oikea luokitus on suunnistajalle tärkeätä. Polkujen luokituksessa polun leveys ei aina ole määräävä, vaan sen juoksukelpoisuus on otettava myös huomioon. Muutkin ihmisen aikaansaamat ja rakentamat kohteet ovat tärkeitä kartanlukukohteita ja rastipisteitä.

501 Moottoritie
KARTTA-501Kaksiajoratainen tie, jolla liikennöiminen on sallittua vain moottoriajoneuvolla. Reunaviivojen väli täytetään ruskealla värillä. Rakenteilla olevat tiet merkitään katkoviivoin (501, 502 ja 503). Jos tien laidassa olevaa aitaa, muuria (vast.) ei tilan ahtauden vuoksi voida piirtää selkeästi näkyviin on tien ulommainen reunaviiva korvattava merkillä 519, 521, 522, tai 524.
Väri: musta ja ruskea (50 %).
502 Kaksikaistainen maantie
KARTTA-502Tie, jonka leveys on yli 5 m. Reunaviivojen väli täytetään ruskealla värillä. Ks merkki 501. Väri: musta ja ruskea (50 %).
503 Yksikaistainen maantie
KARTTA-503Tie, jonka leveys on 3-5 m. Reunaviivojen väli täytetään ruskealla värillä. Ks merkki 501. Väri: musta ja ruskea (50 %).
504 Ajotie
KARTTA-504Rakennettu tie, jota pitkin voidaan ajaa vaikeuksitta mm henkilöautolla, kuten metsäautotiet. Erilliset kevyen liikenteen väylät ja kylätiet. Ajoradan leveys alle 3 m. Väri: musta.
505 Ajopolku
KARTTA-505Ajamalla syntynyt tai pohjustettu pysyväluonteinen heikko tie, jolla voidaan ajaa traktorilla ja maastoajoneuvolla. Leveys alle 3 m. Suomessa leveä pururata kuvataan merkillä 505.1.
Väri: musta.
506 Polku
KARTTA-506Selvästi havaittava hyvä polku, tai vanha ajopolku. Polkua on pystyttävä seuraamaan kilpailuvauhdissa myös yöllä, eikä sitä voida ylittää huomaamatta. Suomessa pieni purupolku ja pitkospuut kuvataan merkillä 506.1.
Väri: musta.
507 Pieni polku
KARTTA-507Pieni jalan liikkumalla syntynyt polku tai vanha metsäkoneiden ajoura jota on helppo seurata kilpailuvauhdilla päivällä. Polkua poikittain ylitettäessä on se helposti havaittava. Maastoon rakennetut portaat kuvataan tällä merkillä.
Väri: musta.
508 Epäselvä polku
KARTTA-508Pieni polku tai juontoura tai ajoura, jota on paikoitellen vaikeata seurata ja havaita.
Väri: musta.
509 Kapea linja – juontoura
KARTTA-509Alle 5 m leveä hyvin havaittava linja, joka on maapohjaltaan ja aluskasvillisuudeltaan samanlainen kuin ympäröivä maasto. Kun linjalla on polku on merkki korvattava merkillä 507 tai 508. Merkillä kuvataan myös metsähakkuiden myötä syntyneet metsäkoneiden juontourat, joiden kuljettavuus on yleensä polkua huonompi.
Väri: musta.
510 Selvä polunhaara
KARTTA-510Selvästi haarautuvat tai risteävät polut on piirrettävä yhteen.
Väri: musta.
511 Epäselvä polunhaara
KARTTA-511Epäselvästi havaittava tien- ja polunhaaran risteys on piirrettävä avoimeksi.
Väri: musta.
512 Polkusilta
KARTTA-512Silta tai ylityspaikka jolle ei johda polkua tai juontouraa.
Väri: musta.
513 Tiestöön liittyvä polkusilta
KARTTA-513Polku tai tie joka ylittää joen, puron tai ojan sillalla.
Väri: musta.
514 Ylityspaikka ilman polkusiltaa
KARTTA-514Polku tai tie joka ylittää joen, puron tai ojan ilman siltaa. Väri: musta.
515 Rautatie
KARTTA-515Kaikki kiskoväylät.
Väri: musta
516 Sähkölinja
KARTTA-516Sähkölinjat, köysiradat ja hiihtohissit. Poikkiviivoilla osoitetaan tarkasti pylväiden paikat. Jos sähkölinjan auki hakattu leveys ylittää 5 m, on merkkiin liitettävä merkki 416 ja linjalla oleva kasvillisuus kuvataan tilanteen mukaisesti. Maastossa pylväiden varassa olevia yksittäisiä sähkö- tai puhelinkaapeleita ei kuvata. Tarvittaessa käytetään merkkiä 509.
Väri: musta.
517 Korkeajännitelinja
KARTTA-517Korkeajännitelinjat kuvataan kaksoisviivalla. Linjan aukko kuvataan kuten merkissä 516. Väri: musta.
518 Tunneli
KARTTA-518Tien, rautatien tai vastaavan alikulku, jota suunnistaja voi käyttää. Merkkiä käytetään vaikka alikulkuun ei johdakaan tietä tai polkua. Väri: musta.
519 Kiviaita
KARTTA-519Kiviaita tai kiviseinämä. Minimikorkeus 0.75 m ja minimipituus15 m. Kiviaita on pystyttävä vaikeuksitta ylittämään.
Väri: musta.
520 Matala kiviaita
KARTTA-520Matala tai sortunut, mutta selvästi havaittava kiviaita. Minimipituus 30 m.
Väri: musta.
521 Kivimuuri
KARTTA-521Yli 1.5 m korkea kivimuuri, jonka ylittäminen on vaikeata. Minimipituus 20 m.
Väri: musta.
522 Aita
KARTTA-522Maastossa hyvin havaittava alle 1.5 m korkea puu- tai rauta-aita. Aita on suunnistajan mahdollista ylittää. Minimipituus 15 m.
Väri: musta.
523 Sortunut aita
KARTTA-523Osittain sortunut, mutta hyvin havaittava aita kuvataan katkotulla aidan merkillä. Minimipituus 30 m.
Väri: musta.
524 Korkea aita
KARTTA-524Yli 1.5 m korkea puu- tai rauta-aita, jota ei voi vaivatta ylittää. Minimipituus 20 m.
Väri: musta.
525 Portti
KARTTA-525Kaikki ylitsepääsemättömien aitojen ja muurien portit ja ylitys kohdat on merkittävä tällä merkillä. Merkkiä käytetään myös kiviaidan (519) ja aidan (522 ja 524) vastaavissa kohdissa.
Väri: musta.
526 Rakennus
KARTTA-526Minimimittoja suurempi rakennus kuvataan pohjapiirroksensa mukaisesti.
Väri: musta.
527 Pihamaa
KARTTA-527Yksityinen piha-alue jolla liikkuminen ilman lupaa on kiellettyä. Merkin kuvaaman alueen sisään merkitään rakennukset , tiestö ja muutkin oleelliset kartanlukukohteet. Piha-alueen halki kulkevan tien tai polun merkitsemisestä karttaan on syytä hankkia maanomistajan suostumus. Esim. ajotien katkaisu pihamaan kohdalta saattaa estää luvattoman liikkumisen pihamaan läpi.
Väri: keltainen 100% ja vihreä 50% (60 linjaa/cm), tai musta 32% (27 linjaa/cm)
528 Pysyvästi kielletty alue
KARTTA-528Pysyvästi kielletty alue. Merkki sijoitetaan alle jäävän karttakuvan päälle. Alue rajataan, ellei sillä ole selkeitä rajoja kuten aita, oja, tie jne. (Katso merkki 709) Merkin yleisimpiä käyttökohteita ovat esim. kaatopaikat, lentokentät, sotilasalueet ja vast.
Väri: musta tai violetti.
529 Kenttä
KARTTA-529Asfaltilla tai hiekalla päällystetty pysäköintialue, hiekkapohjaiset urheilu-, pallo- yms. kentät, sekä hiekkakuopan pohjalla olevat autolla ajokelpoiset alueet.
Väri: musta ja ruskea 50% (60 linjaa/cm).
530 Raunio
KARTTA-530Rauniot kuvataan pohjapiirroksen mukaisesti minimimittaan saakka. Minimimitoilla kuvatut rauniot piirretään yhtenäisellä viivalla. Tällä merkillä kuvataan myös katokset, hyppyrimäet ja vastaavat rakenteet. jotka eivät muodosta kulkuestettä.
Väri: musta.
531 Ampumarata
KARTTA-531Ampumarata kuvataan erikoismerkillä, jolla osoitetaan myös mahdollista vaaraa. Ampumaradan rakennukset ja ampumakatokset kuvataan rakennuksina, myöskin muut kohteet kartoitetaan, kuten tiestö, ojat, aukeat ym. Väri: musta.
532 Hauta
KARTTA-532Hautapaikka joka on merkitty ristillä tai muistomerkillä. Merkin painopiste osoittaa kohteen paikan ja merkki osoittaa pohjoiseen. Hautausmaa merkitään tasaisella peitolla käyttäen tätä merkkiä.
Väri: musta.
533 Ylitettävä putki
KARTTA-533Maan pinnalla oleva putkilinja (kaasu, vesi, öljy, kaukolämpö, ym.) jonka voi ylittää tai alittaa.
Väri: musta.
534 Ylipääsemätön putki
KARTTA-534Maan pinnalla oleva putkilinja jota ei voi ylittää. Väri: musta.
535 Korkea torni
KARTTA-535Korkea tornimainen rakennelma tai masto. Merkillä kuvattavia kohteita ovat näkötornit, kellotapulit, palovartiotornit, antennimastot yms.
Väri: musta.
536 Matala torni
KARTTA-536Selvästi havaittava pieni torni tai metsästyslava. Merkin painopiste osoittaa kohteen paikan.
Väri: musta.
537 Rajapyykki
KARTTA-537Selvästi havaittava rajapyykki, kilometripylväs tai muistokivi. Minimikorkeus 0.5m.
Väri: musta.
538 Ruokintateline
KARTTA-538Vapaasti seisova tai puuhun kiinnitetty rakennelma metsän eläinten ruokintaan. Selvästi tunnistettavissa ja minimikorkeus 1m. Merkin painopiste osoittaa kohteen paikan. Väri: musta.
539 ja 540 Pieni erikoiskohde
KARTTA-539Selvästi ympäristöstään erottuvat kohteet. Ympyrä: miilunpohja, tervahauta
Rasti: koju, romukasa, autonromu tms.
Väri: musta.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail