Kasvillisuus

Kasvillisuuden kuvaaminen on tärkeätä, koska se vaikuttaa suunnistajan kulkunopeuteen ja kartanlukuun. Kulkukelpoisuus riippuu metsän rakenteesta (puulaji ja tiheys) sekä maapohjan laadusta (pehmeys, auraus, risukkoisuus, aluskasvillisuus yms.). Luokitusperusteena on suunnistajan etenemisnopeuden aleneminen normaalinopeuteen verrattuna maaston tyypillisessä metsässä.

Kasvillisuuskuvaus on rajoitettava seuraaviin luokkiin:
maastotyypin etenemisen kannalta normaali metsä kuvataan valkoisena
avoimen maaston vaihteluita kuvataan keltaisella jaettuna eri luokkiin
vihreällä kuvataan metsän ja kasvillisuuden kulkukelpoisuutta (esim. tiheyttä) jaettuna eri luokkiin (Liitteet 6.8-1 ja 6.8-2)

Kulkukelpoisuus: valkoinen kuvaa helppokulkuista kyseisen maastotyypin normaalia metsää. Jos metsä on kauttaaltaan kulkukelvoton tai täysin avoin ei siinä silloin esiinny lainkaan valkoista metsää. Kulkukelpoisuuteen vaikuttaa metsätyyppi (tiheiköt, pensaikot, maastopohjan kasvillisuus, kuten saniaiset, nokkoset, piikkipensaat yms.). Tähän ei vaikuta maaston kivisyys tai soistuvuus, sillä tämä kuvataan omalla merkillä joka pitää sisällään jo oman hidastavuuden.

Kulkukelpoisuus metsässä jaetaan neljään kategoriaan riippuen juoksunopeudesta. Jos juoksunopeus on normaalissa helppokulkuisessa metsässä esim. 5 min/km, voidaan käyttää seuraavaa taulukkoa.

Normaali metsä 80-100% 5-6:15 min/km
Hidastava metsä 60-80% 6:15-8:20 min/km
Vaikeakulkuinen metsä 20-60% 8:20-25:00 min/km
Erittäin vaikeakulkuinen metsä 0-20% >25:00 min/km

Keltaisella värillä osoitetaan maastoa, joka on kokonaan tai osittain avointa. Olennaista näillä alueilla on hyvä näkyvyys ja kulkukelpoisuus. Poikkeuksen tekevät alueet, joihin on yhdistetty hidastavaa maapohjaa osoittava merkintä 407 tai 409.

401 Avoin alue, helppokulkuinen
KARTTA-401Avoin viljelyksestä poistettu peltomaa ja peltomainen avoin alue, kuten peltolaidun, urheilukenttä, golfkenttä, avoin puisto ja pienet aukot metsässä. Yksittäiset puut kuvataan merkillä 418. Minimikoko 10×10 m.
Väri: keltainen.
402 Puoliavoin alue, helppokulkuinen
KARTTA-402Niitty, laidun- ja hakamaat sekä puistoalueet jossa kasvaa yksittäisiä puita ja/tai pensaita. Pienet alueet kuvataan merkillä 401. Kulkukelpoisuus sama kuin merkillä 401. Merkki edellyttää erittäin hyvää kulkukelpoisuutta, joten siihen ei voi yhdistää mitään maastopohjan hidastavuutta osoittavaa merkkiä. Minimikoko 10×10 m.
Väri: keltainen ( 20 linjaa/cm).
403 Avoin maasto
KARTTA-403
KARTTA-403b
Avoin kanerva- ja heinänummi, pakettipelto jossa kasvillisuus on alle 1 m, tunturin puurajan yläpuolinen alue, laskettelurinne, suuri avosuo ja täysin avoin avohakkuu. Kalliomaaston avoimet alueet, jossa kasvaa kanervaa, heinää tai muuta matalaa kasvillisuutta. Merkkiin voidaan liittää maapohjan hidastavuutta osoittavat merkit 407 ja 409. Minimikoko 15×15 m. Avokalliot on aina kuvattava merkillä 212.
Väri: keltainen 50% ( 60 linjaa/cm).
404 Puoliavoin maasto, hakkuuala
KARTTA-404Normaali hakkaus ja alue, johon on jätetty siemenpuita. Alue on metsätöillä läpikäyty ja siinä on hakkuujätteitä, tai alueella kasvaa matala alle 1 m taimisto. Merkkiin voidaan liittää maapohjan hidastavuutta osoittavat merkit 407 ja 409. Täysin avoin hakkuuala ilman kuvataan merkillä 403. Hakkuuala erotetaan avoimesta alueesta (403) kuviorajalla jos raja on selkeästi havaittavissa. Samoin merkin sisäiset erot, esim. siemenpuualue ja taimisto erotetaan kuviorajalla. Minimikoko 20×20 m.
Väri: keltainen 70%, (60 linjaa/cm), valkoinen 48.5% (14.3 linjaa/cm).
405 Metsä
KARTTA-405Helppokulkuinen metsämaa, jossa kasvillisuus ei häiritse kulkukelpoisuutta. Juoksunopeus normaali nopeudesta 100-80%. Väri: valkoinen.
406 Hidastava metsä
KARTTA-406Kasvillisuuden hidastama metsä, jossa näkyvyys on huonompi ja jossa juoksunopeus hidastuu 60-80%:iin normaalinopeudesta.
Väri: vihreä 30% (60 linjaa/cm).
407 Hidastava maapohja
KARTTA-407Alue jossa on tiheä aluskasvillisuus, (saniaista, heinää, vatukkoa, risukkoa yms.), mutta näkyvyys on yleensä hyvä. Alueella juoksunopeus hidastuu 60-80%:iin normaalinopeudesta. Merkkiä ei voi yhdistää merkkeihin 406 tai 408. Väri: vihreä 14,3% (11,9 linjaa/cm).
408 Vaikeakulkuinen metsä
KARTTA-408Kasvillisuuden hidastama metsä, jossa näkyvyys on huonontunut ja jossa juoksunopeus hidastuu 20-60%:iin normaalinopeudesta.
Väri: vihreä 60% (60 linjaa/cm).
409 Vaikeakulkuinen maapohja
KARTTA-409Alue, jolla on tiheä aluskasvillisuus (saniaista, heinää, vatukkoa, risukkoa yms.), mutta näkyvyys on yleensä hyvä. Alueella juoksunopeus hidastuu 20-60%:iin normaali nopeudesta. Merkkiä ei voi yhdistää merkkeihin 406 tai 408. Merkkiä käytetään Suomessa harvoin. Väri: vihreä 28,6% (23,8 linjaa/cm).
410 Erittäin vaikeakulkuinen metsä
KARTTA-410Kasvillisuuden hidastama metsä jossa näkyvyys on huono ja jossa juoksunopeus hidastuu 20-0%:iin normaalinopeudesta. Näitä alueita on Suomessa vähän.
Väri: vihreä 100%.
411 Yhteen suuntaan helppokulkuinen metsä
KARTTA-411Tiheä metsä, jossa helppo kulkusuunta osoitetaan valkoisilla käytävillä. Merkin käyttö soveltuu alueisiin, joilla metsää on istutettu säännöllisiin riveihin esim. entisille pelloille.
Väri: vihreä 30% tai 60% (60 linjaa/cm).
412 Puutarha
KARTTA-412Puutarhapuita tai -pensaita kasvava peltomaa. Pysyvästi kielletty alue (vertaa merkki 528).
Väri: keltainen 100% tai 75%, vihreä 25% (12,5 linjaa/cm).
413 Viinitarha
KARTTA-413Viivat osoittavat istutuksen suunnan. Merkkiä ei käytetä Suomessa.
Väri: keltainen 100% tai 75% ja vihreä.
414 Erittäin selvä kuvioraja
KARTTA-414Pellon ja viljellyn maan erottama alue, jos sitä ei erota leveä puro tai oja (305), aita, tie, polku jne. Kahden selvästi toisistaan erottuvan viljelyksen erottamiseksi käytetään tätä merkkiä. Juoksuhauta kuvataan Suomessa tällä merkillä .
415 Viljelty maa
KARTTA-415Viljelty peltomaa, joka eri vuodenaikoina voi olla viljelyn eri vaiheissa kynnöksestä sadonkorjuuseen. Alue on pysyvästi kielletty viljelyn vaiheista riippumatta. Alueelle meno voidaan sallia vain kilpailuohjeissa mainitulla tavalla. Tarpeen mukaan kieltoa voidaan tehostaa merkin 709 päälle painamisella.
Väri: keltainen 100%, musta 5% (12.5 linjaa/cm)
416 Selvä kuvioraja
KARTTA-416Selvä metsän reuna ja selvästi havaittava metsätyypin ero (ikä ja laatu). Kuvioraja piirretään ojan, polun, linjan, aidan tms. viereen, jos metsän reunaa tai metsätyypin eroa ei voida väripinnoista havaita. Minimimitta: 15m (=2 pistettä).
Väri: musta.
417 Epämääräinen kuvioraja
KARTTA-417Epämääräinen rajaus keltaisen, vihreän ja valkoisen kesken osoitetaan pelkästään väripinnoin.
418, 419, 420 Kasvillisuuden erikoiskohde
KARTTA-418Merkkiä käytetään pienten erikoisten kasvillisuuskohteiden kuvaukseen. Suomessa merkki (rasti) 418 kuvaa suurta yksittäistä puuta. Merkillä (piste) 420 kuvataan puukujien puurivejä. Merkin (ympyrä) 419 merkitys on selvitettävä kartan merkkienselityksissä.
Väri: vihreä.

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail