Karttamerkkien mitat

Suunnistuskarttojen puhtaaksipiirustus on suositeltavaa suorittaa kaksi kertaa painomittakaavassa. Suurin sallittu poikkeama annetuista viivanleveyksistä on 20 %. Tahalliset poikkeamat ovat sallittuja ainoastaan luettavuuden parantamiseksi.

Suunnistuskartan luettavuus ja painatustekninen laatu vaatii, että kartta laaditaan alittamatta määrättyjä minimimittoja.

Minimimitat painomittakaavassa 1:15 000 ovat:
kahden samanvärisen mustan tai ruskean viivan väli vähintään 0,15 mm
kahden sinisen ojaviivan väli vähintään 0,25 mm
lyhin jyrkännemerkki 0,6 mm
lyhin puro- ja ojamerkki 0,6 mm
pienin suokuvio, vähintään kaksi 0,5 mm pituista viivaa
pisteviiva vähintään kaksi pistettä
katkoviiva vähintään kaksi viivaa
pienin pisteviivakuvio, halkaisija 1,5 mm ja viisi pistettä
pienin väripinta: sininen, vihreä, keltainen ja harmaa=0,5 mm2; musta rasteri=0,5 mm2; sininen, vihreä ja keltainen rasteri=1,0 mm

Kaikki näitä minimimittoja pienemmät maastokohdat on joko jätettävä kuvaamatta kartassa tai kuvattava luonnollista kokoaan suurempina. Viimeksi mainitussa tapauksessa on tarvittaessa siirrettävä lähikohteita, jotta niiden sijaintisuhteet pysyvät oikeina.

Merkkien pieni suppa, kuoppa, vaarallinen kuoppa, luola, vesikuoppa, lähde, risti, ampumalava ja rehuteline painopiste osoittaa kohteen keskipisteeseen. Merkit piirretään minimietäisyyden päähän muista merkeistä, esimerkiksi kokonaisuudessaan selvästi polun jommalle kummalle puolelle.

Karttamerkkien koot
Painettaessa 1:10 000 -mittakaavaista karttaa on kaikkien viivojen ja symbolikokojen oltava 1.5-kertaisia kuin mittakaavassa 1:15 000. Muut suurimittakaavaiset kartat kuten 1:5000 painetaan samoilla mitoilla kuin kartat 1:10000.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail