Kartan valmistusvaiheet

Ilmakuvaus

Usein kartoitettavalta alueelta on olemassa käyttökelpoisia aiemmin otettuja ilmakuvia. Mikäli kartoitettavasta maastosta ei ole saatavilla riittävän uusia tai hyvälaatuisia ilmakuvia, pitää maasto ilmakuvata erikseen suunnistuskartan laatimista varten.

Stereokartoitus

Kolmiulotteisen mallin muodostavista ilmakuvapareista stereo-operaattori piirtää stereokartoituskojeella kaikki kuvilla näkyvät maastokohteet karttatiedostoksi, josta otetaan myös väritulosteita paperille.

Maastokartoitus

Stereokartoituksessa tai laserkeilausaineistosta millään ohjelmalla muodostettu kartta ei ole valmis suunnistuskäyttöön, vaikka toisinaan ne voivat näyttää siltä. Kartoittajan on tarkistettava kaikki pohja-aineistossa näkyvät kohteet ja tarvittaessa muokata tai poistaa niitä.

Kartoittajan tulee olla kokenut suunnistaja. Pohja-aineistoa hyväksi käyttäen kartoittaja piirtää maastossa kaikki suunnistuksen kannalta oleelliset maaston muodot ja kohteet niin kuin ne suunnistuskartan kuvausohjeissa on määrätty. Kartoittajan on tärkeätä huolehtia oikean tasoisesta yleistyksestä, jotta kartasta tulee luettava.

Maastokartoitus on kartan laadun kannalta ratkaisevin ja myös aikaa vievin vaihe. Kartoitukseen tarvittava aika vaihtelee huomattavasti eri maastotyypeissä. Keskimääräinen aikamenekki Suomen maastoissa on 40-50 h/km2, mutta paikoin on syytä varautua huomattavasti suurempaankin ajankäyttöön. Ajankäyttö voi helposti vaihdella hyvälläkin kartoittajalla tasaisen kangasmaaston 20 h/km2 toiseen äärilaitaan jyrkässä mäen rinteessä lähes 100 h/km2.

Piirustus

Puhtaaksipiirtäjä piirtää tietokoneella OCAD-ohjelmalla maastokartoittajan maastossa piirtämän kartan tiedostoksi. Myös piirtämisessä on noudatettava annettuja kuvausohjeita. Piirtämiseen kuluu aikaa noin 10-15 h/km2. Yleensä maastokartoittaja piirtää itse oman kartoitusalueensa OCAD-ohjelmalla.

Oikoluku

Välitulosteiden avulla tehdään viimeiset tarkistukset maastossa ja täydennetään ne karttatiedostoon.

Painatus tai väritulostus

Kartta painetaan kirjapainossa offsetpainokoneella tai nykyisin yhä useammin tulostetaan värilasertulostimilla. Offsetpainatuksessa karttatiedostosta valmistetaan jokaiselle painovärille omat painolevyt. Väritulostus on nopeampi ja kevyempi kartan julkaisutapa. Offsetpainatus on edelleen laadukkain tapa painaa suunnistuskartat ja siksi toistaiseksi ainoa sallittu painotapa arvokilpailujen kartoille.

Yhteenveto

Keskikokoisen suunnistuskartan maastopinta-ala on 5-7 neliökilometriä. Aikaa yhden kartan valmistamiseen menee runsas vuosi kevään ilmakuvauksesta seuraavan vuoden kesän painatukseen. Suuren arvokilpailun karttaa tehdään useampi vuosi. Uudella kartalla järjestetään usein 1-3 isoa kilpailua, useita pienempiä kilpailuja sekä lukuisia kuntosuunnistustapahtumia ja harjoituksia. Käyttömäärään nähden suunnistuskartta on urheilu- ja liikuntapaikkana edullinen.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail