Kartan tarkkuus

Kartan tarkkuus on riippuvainen sekä mittaustarkkuudesta (pohjasijainti-, korkeussijainti- ja muototarkkuus) että kuvaustarkkuudesta.

Maastokohtien pohjasijainnin on oltava niin tarkka, ettei suunnistaja kompassia ja askelparimittausta käyttäessään huomaa ristiriitoja kartan ja maaston välillä. Suunnistuskartan korkeussijaintitarkkuudella ei ole ratkaisevaa merkitystä, mutta sen sijaan on tärkeää, että läheisten maastokohtien keskinäiset korkeuserot ovat mahdollisimman oikeat. Suunnistuskartan muototarkkuudella on kuitenkin suunnistajan kannalta suuri merkitys. Kun suunnistuskilpailuissa kilpailijoiden etenemistä maastossa seurataan esim. GPS-menetelmällä on pohjasijaintitarkkuuden oltava kartan kaikissa kohteissa seurantalaitteen tarkkuutta vastaava.

Suunnistuskartan kuvaustarkkuus tarkoittaa sitä tarkkuutta, miten kuvausohjeita on pystytty noudattamaan. Kartan kuvaustarkkuuden merkitys on ensiarvoinen jokaisen kartankäyttäjän kannalta, koska kuvaustarkkuus liittyy läheisesti karttakuvauksen luotettavuuteen. Kuvaustarkkuudessa ei kartoittaja saa sortua liialliseen täydellisyyden pyrkimiseen, koska tällöin karttakuvasta saattaa tulla suttuinen ja kartan luettavuus kärsii.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail