Kartan sisältö

Suunnistuskartta on yksityiskohtainen topografinen maastokartta. Kartassa kuvataan kaikki kartanlukuun ja reitinvalintaan vaikuttavat seikat, kuten maanpinnan muodot, kulkukelpoisuus, avoimuus, maankäytön päämuodot, vedet, rakennukset, tieverkko ja muut yhteydet sekä erityiset suunnistuskohteet.

Korkeuskäyrin kuvatut maanpinnan muodot ja maalajien kuviorajat ovat kartanluvun tärkeä perusta. Kartoituksessa on kiinnitettävä huomiota maastonkohtien tunnettavuuteen sekä näkyvyyden ja maaston kulkukelpoisuuden kuvaamiseen.

Maaston kulkukelpoisuus ja avoimuus vaikuttavat reitinvalintaan ja etenemisnopeuteen. Kartasta on voitava lukea teiden ja polkujen luokitus, soiden kulkukelpoisuus, virtaavien vesien leveys ja ylitettävyys, kivet ja kivisyys, avokalliot, jyrkänteet ja niiden ylitettävyys, metsän ja maastopohjan kulkukelpoisuus ja avoimet maastonkohdat.

Suunnistuskartassa pitää olla riittävä määrä paikannimiä, joiden perusteella – suunnanottoviivojen lisäksi – pohjoinen on kaiken aikaa suunnistajan todettavissa. Nimet kirjoitetaan vaakasuoraan lännestä itään. Nimet on sijoitettava siten, että ne eivät peitä tärkeitä kartanlukukohteita.

Suunnanottoviivat kuvataan neulapohjoisen mukaisesti mustalla viivalla. 1:15000 mittakaavaisessa kartassa viivan vahvuus painomittakaavassa on 0.14 mm ja viivojen välimatkan on vastattava maastossa 500 metriä. Vastaavat mitat 1:10000 mittakaavaisella kartalla ovat 0.21 mm ja 250 m. Suunnanottoviiva on katkaistava sellaisissa kohdissa, joissa se peittää kartassa kuvattuja pienkohteita. Kartan rajaus tehdään suunnanottoviivojen suuntaiseksi.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail