Tulostekartat

TULOSTAMINEN  VAI PAINAMINEN?

Tulostekarttojen käyttö suunnistuksessa on tällä hetkellä lähes vakiokäytäntö myös kilpailukarttojen osalta. Kuntorasteilla ja harjoituskarttoina tulosteet ovat olleet kaikkialla käytössä jo useamman vuoden ajan. Kesän SM-kilpailut ja muut arvokilpailut SM-sprinttiä lukuun ottamatta tulee järjestää offsetpainetulla kartalla. Tällä tavalla noudatetaan myös IOF:n  sääntöjä arvokilpailukarttojen osalta. Offsetpainomenetelmä on edelleen laadukkain tapa painaa suunnistuskartat.

Seuroilla on näin kartanvalmistusprojektin viimeisessä vaiheessa kaksi mahdollista ja varteenotettavaa vaihtoehtoa: tulostaminen ja painaminen. Molemmilla vaihtoehdoilla on etunsa ja haittansa eikä kumpaakaan voida yksiselitteisesti nimetä jokaiseen projektiin sopivammaksi. Molempiin mahdollisuuksiin kannattaa paneutua ja miettiä valintaa usealta eri kannalta.

Offsetpainamisen edut
 • tasalaatuisuus, varmuus aina samasta laadusta (asiantuntevassa ja osaavassa painossa)
 • edullisuus suurissa sarjoissa
 • offsetpainopaperi ja värit kestävät kosteutta ja mekaanista kulutusta erittäin hyvin
 • arkkikoon maksimi tarvittaessa huomattavasti suurempi kuin sellaisissa tulostimissa, joiden käyttö kustannusten suhteen on perusteltua (A4 ja A3)
Offsetpainamisen huonot puolet
 • ratapainatus on kallis etenkin pienissä kilpailuissa tai sarjoissa
 • kartan ja ratojen on oltava valmiina hieman aiemmin kuin tulostettaessa
 • jos halutaan karttaan seitsemän vakipainovärin lisäksi lisävärejä, ne maksavat melko paljon
Tulostamisen edut
 • nopea toimitusaika
 • viime hetken tarkistukset mahdollisia (etu korostuu hiihtosuunnistuksessa)
 • edullista, koska seura maksaa vain tarvittavasta määrästä
 • edullista, koska radat tulostetaan yhdessä kartan kanssa
 • valokuvien liittämismahdollisuus parempi, logot ja mainokset oikeilla väreillään karttaan
Tulostamisen mahdolliset huonot puolet ja kriittiset kohdat
 • jos esim. kilpailukartan ja ratojen tulostamisaikataulu tiivistetään kilpailua edeltäviin päiviin, tulee olla täysi varmuus tulostimen toiminnasta ja tulostusten laadusta
 • mikäli karttoja ja ratoja tulostetaan vain kilpailun tarpeisiin, ei kartalla ole jatkokäyttöä ennen kuin niitä tulostetaan lisää. Tällöin kokonaiskustannukset saattavat nousta korkeammaksi kuin painamisessa
 • vasta erittäin laadukas tulostekartta on graafiselta tarkkuudeltaan ja väreiltään lähellä kuvausohjeiden mukaista karttaa ja offsetpainettua karttaa. Jotta tähän päästään tulee karttatiedostoon tehdä tulostinkohtainen väriasettelu huolellisesti kokeilemalla
 • jos mietitään kartanvalmistusprosessia ja sen kustannuksia kokonaisuutena, onko kannattavaa säästää viimeinen 5 %, jonka jälkeen lopputulos ei ole paras mahdollinen?
 • tulostekartan värien ja paperin vedenkestävyys, kylmän kestävyys ja mekaaninen kestävyys (taitokset, raappeet) tulee varmistaa koetulosteiden koekäytöllä

Em. tarkastelu koskee lähinnä kaupallisia tulostuspalveluja. Mikäli kilpailukarttoja aiotaan tulostaa seuran tai kartan tekijän omilla tulostimilla, epävarmuus laadun tasaisuudesta, aikataulusta, graafisesta tarkkuudesta ym. kasvaa.

Ohje OCAD 8:n käyttöön ratasuunnittelussa ja tulostekarttojen tekemisessä

TULOSTIMET

Lokakuussa 2002 Kansainvälisen Suunnistusliiton (IOF) karttakomissio (Map Commission, MC) aloitti jatkuvan projektin, jossa tutkitaan ja seurataan tulostimien ja tulostekarttojen kehitystä ja laatua.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kerättiin IOF:n jäsenmaiden parhaita tulostekarttoja ja niiden teknisiä tietoja. Tämä tutkimuksen tuloksia on luettavissa Internet-sivulta osoitteesta http://ilm425.umb.no/~lanht/o/kartutv/printing/printing.html.

MC on jatkanut projektia laatimalla testitiedoston ja ottamalla siitä painoksen laadukkaassa offsetpainossa. Tulostusyhtiöt ja karttoja omalla tulostimellaan tulostavat seurat voivat tilata testiarkin SSL:n karttavalvoja Pasi Jokelaiselta, pasi.jokelainen(a)mapline.fi.

MC pyytää ystävällisesti kansallisia liittoja jakamaan testiarkkeja suunnistuskarttoja tulostaville yhtiöille ja kartantekijöille. Vertailemalla oheista painettua testiarkkia tulosteisiin, voi tutkia eri tulostinten laatua ja säätää esim. tulostimen väriasetuksia.

Ohessa on myös testitiedoston ja testiarkin käyttöohjeet sekä lomake tulostimen ja tulosteen teknisten tietojen raportoimiseen.

Jotta MC pääsisi seurannassa ja tutkimuksissa eteenpäin, MC tarvitsee palautetta ja pyytää toimittamaan oheisen ohjeen mukaisesti testitulosteita tietoineen MC:lle.

Projektin kulkua ja tuloksia voi seurata PrintTech-projektin  verkkosivuilla

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail