Radat OCAD:lla

OCAD-ohjelmissa 8, 9 ja 10 on mukana ratojen suunnitteluun ja piirtämiseen tarkoitettu lisäominaisuus. OCAD-ohjelmista standard-versio on tarkoitettu suunnistuskarttojen valmistamiseen.  OCAD-professional ohjelman lisäominaisuuksia ei tarvita kartan tai ratojen piirtämisessä. Käytettäessä reaaliaikaista GPS-paikannusta maastossa, on OCAD-professionalissa hyödyllinen suora toiminto tähän tarkoitukseen.

Aloitus

Käytä aina yhteensopivia SSL:n symbolitiedostoja sekä OCAD-ratasuunnittelussa että kartassa. Tiedostot löytyvät materiaalisivuilta. Tällöin ei synny ongelmia siitä, että ratasuunnittelun ja itse kartan värirakenteet olisivat erilaiset. Työskentele radansuunnitteluvaiheessa aina samassa mittakaava-asetuksessa kuin on kartankin sisäinen mittakaava. Näin radan pituusmittaus toimii oikein.

Aloita ratasuunnittelu toiminnolla ”Tiedosto => Uusi”, ja valitse esiin tulevaan ikkunaan ”Suunnistuksen ratojen suunnittelu” ja ”Lataa symbolit tiedostosta” kohtaan asianomainen radansuunnittelusymbolitiedosto.

Ratojen suunnittelu tulostusvalmiiksi

Suunnittele ja piirrä radat valmiiksi käyttäen taustakuvana painoasuisen kartan OCAD-tiedostoa. Työn alkuvaiheessa voi taustakarttana olla myös kartan aikaisempia työversioita. Vie radat ratakohtaisiin tiedostoihin toiminnolla ”Tiedosto => Vie ratakohtaiset kartat”. OCAD nimeää ne Cs_.ocd, esim. Cs_H21A.ocd.

Harkitse, kannattaako lähteä itse tulostamaan. Jotkut ammattilaiset tulostavat OCAD-tiedostoista yhdistäen itse radat karttaan ja säätäen värit sopiviksi. Asiat tästä eteenpäin voi silloin jättää heidän huolekseen.
Avaa karttatiedosto ja säädä tiedoston väritaulukko tulostusta varten. Jos kartan värirakenne on systemaattinen, voit ladata tulostinkohtaisesti viritetyn väritiedoston (”Symbolit => Tuo värit tiedostosta…” -toiminnolla). Tallenna väreihin viritetty kartta. Väritiedoston virittämisestä katso erillinen ohje.
Tuo ratakohtaiset tiedostot yksi kerrallaan karttatiedostoon: ”Tiedosto => Tuo tiedosto…” määritä ikkunassa ”sijoita siirtymän avulla” ja siirtymäksi nollat. Tarkista radan istuvuus ja tallenna kartta ratoineen ratakohtaisella nimellä. Tarkasta, että ratapiirros ”mahtuu” karttaan: valitse kaikki ratapiirrokseen kuuluvat kohteet ja katso, ettei yhdenkään valintakehys ulotu kartan kehyksen ulkopuolelle. Näin varmistat, ettei ratapiirros aiheuta jatkossa asemointiongelmia.
Lopullisesta paino- tai tulostustavasta riippuu, missä muodossa kartta ja radat tulostetaan. Offsetpainoa varten tuotetaan värierottelujen eps.-tiedostot, tulostuspalvelua varten värikartan eps.-tiedosto tai pdf.-tiedosto. Koneeseen liitetylle tulostimelle tai eräille pdf.-muotoa tuottaville ohjelmille käytetään OCADin tulostustoimintoa.

Offsetpainatus

Aluksi on syytä tehdä värioriginaaleista tarkistustulosteet koneen omalla tulostimella: ”Tiedosto => Tulosta =>” ja ikkunassa valitaan ”värierottelut” ja asiaankuuluvat värit. Offsetpainoa varten tuotetaan spottivärien paino-originaalit toiminnolla ”Tiedosto => Vie => EPS” ja ikkunassa valitaan ”värierottelut” ja oikea mittakaava ja valikoimasta asiaankuuluvat värit. Jos asetukset olivat samat, tiedostojen pitäisi vastata tarkistustulosteita.

Ratojen paino-originaalit tuotetaan tiedostosta, jossa rata on tuotu kartalle. Näin vältetään asemointiongelmia. EPS-tiedostoon tallentuu tulostettavan kartan maksimirajaus ja pelkän radan sisältävällä tiedostolla se olisi erilainen kuin koko kartalla. Painolevytulostin keskittäisi sen väärin.
Joka radalle tuotetaan oma violetin EPS-tiedosto.
EPS-tiedostot voi ZIP-pakata hyvin tilaasäästävästi ja on osoittautunut, että sähköinen siirto on luotettavampikin pakattuna kuin pakkaamattomana.

Tulostaminen

Harkitse tarkkaan, kannattaako lähteä itse tulostamaan, vai antaako tulostustyö ammattitekijälle. Kansallinen tai muu tärkeä kilpailu ei saa olla uuden tulostusviritelmän harjoituspaikka. Työ ei nimittäin lopu siihen, että noudattaa näitä ohjeita, ja tulostaa, vaan itse tulostamiseen, erityisesti tulostimeen liittyy isompia eriä tulostettaessa aina hankaluuksia (väriaineet loppuvat, huoltotarve ilmaantuu kesken tulostusurakan jne…). Tulostus jätetään yleensä ilmoittautumisten vastaanoton jälkeiseen aikaan ja siinä vaiheessa ei ole ylimääräisiä minuutteja käytettävissä.
Tilaajan kannalta helpoin ja turvallisin vaihtoehto on luotettava tulostaja, joka käyttää OCAD-ohjelmaa ja vastaanottaa työt OCD-muodossa. Vastuun väriasetusten oikeellisuudesta voi tällöin antaa kokonaan tulostajalle.
Useimmat kopiolaitokset haluavat tiedostot PDF- tai EPS-muodossa. Tällöin kartanpiirtäjä, joka tuottaa nuo tiedostomuodot OCADilla, joutuu tekemään väriasetukset ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Yleensä tarvitaan koetulostuksia ja virittelyä yhtä paljon kuin kokonaan itse tulostettaessa. Ammattitulostajan käyttö ei tällöin säästä kartanpiirtäjän työtä, mutta tarjoaa paremmat laitteet ja usein pienemmät tekniset kustannukset.
OCD- ja EPS-tiedostot voi ZIP-pakata hyvin tilaasäästävästi ja on osoittautunut, että sähköinen siirto on luotettavampikin pakattuna kuin pakkaamattomana.
EPS-tiedosto tuotetaan toiminnolla ”Tiedosto => Vie => EPS…” ja ikkunassa määritellään ”värikartta”. Kukin rata tehdään omaksi EPS-tiedostokseen kartalle tuotuna, siis oma kartta joka radalle.

Muutama käytännön ohje tulostajille
  • Pyri saamaan tulosteiden viivaterävyys mahdollisimman teräväksi. Erityisesti ruskean ja mustan värin kohteille on tärkeää, että viivat ja symbolit eivät ole sahalaitaisia tai rakeisia.
  • Tulostimen asetuksista kannattaa valita terävyyttä korostava toimintatila (esim. grafiikka tai dokumentti) eikä sävykkyyttä (esim. valokuva) korostavaa tilaa.
  • Kartan väripinnat säädetään mahdollisimman lähelle offsetpainetun kartan virallisia suunnistuskarttavärejä. Tarvittaessa joudutaan säätämään tulostinkohtaisesti myös joidenkin karttamerkkien kokoa.
  • Kiinnitä huomiota karttavärien oikeaan värijärjestykseen. Erityisesti ratamerkintöjen violetti väri ei saa olla kaikkein päällimmäisin väri.
  • Tulostekarttoja tehtäessä ratapiirto-ohjelmien käytön hallinta on tärkeässä  osassa.  Ratamerkinnöillä ei pidä peittää olennaisia karttakohteita, vaan on tehtävä huolellisesti tarvittavat viivojen katkomiset rastiympyröihin ja väliviivoihin.
  • Oikean kokoisilla ratamerkinnöillä ja oikealla värijärjestyksellä edesautetaan kartan selkeyttä ja vähennetään rastiympyröiden katkomisen tarvetta. 1:10 000 kartalla rastiympyrän halkaisija on 7,5 mm ja viivan leveys 0,44 mm. Kaikkien ratamerkintöjen mitoista on annettu ohje liiton nettisivujen karttaosiossa.
  • Suoraan OCAD-ratamestariohjelmasta tulostettaessa käyttökelpoisia tulostusmuotoja ovat ”konseptitila” tai ”läpinäkyvä kartta”, jolloin ratapiirros on automaattisesti jonkin verran läpikuultava.
  • Kun tulostetaan OCAD-kartanpiirto-ohjelmasta pohjakarttaan yhdistetty ratakartta, saadaan värien järjestys parhaiten hallituksi. Tällöin voidaan haluttaessa jäljitellä offsetpainon läpikuultavia värejä tulostamalla näyttötilasta ”värierottelut”.
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail