OCAD-symbolitiedostot

OCAD-ohjelman mukana tulevat symbolitiedostot ovat ”käännöksiä” ohjelman suunnittelijoiden tekemistä. Älä käytä niitä sellaisenaan. Niiden symboleissa on eroja Suomessa käytettäviin ja ennen kaikkea tiedostojen värirakenne on erilainen.

Suomessa käytetään SSL:n karttasivuilta ladattavissa olevia OCAD-symbolitiedostoja. Jos symbolitiedoston ja jonkin muun ohjeen välillä näyttää olevan ristiriitaa, uudempi tieto on yleensä pätevä.

Näissä tiedostoissa on niukasti kartan ulkoasuun liittyviä, normeissa määrittelemättömiä symboleita, kuten tekstityyppejä, taustavärejä ja kehyksiä. Nämä kukin kartanpiirtäjä voi lisätä käyttämäänsä tiedostoon kartanvalmistajan graafisten ohjeiden mukaisina, kunhan kartan ulkoasua koskevista määräyksistä ei poiketa.

Tiedostoja on kolmenlaisia:

 • symbolitiedostoja kartoille
 • symbolitiedostoja radansuunnitteluun
 • väritiedostoja

Tiedostoista on tarjolla kolme versiota: OCAD6, OCAD8 ja OCAD9. Uusimmassa versiossa OCAD10 voidaan hyvin käyttää OCAD9-tiedostoja. Radansuunnittelun tiedostoja ei ole OCAD6- muodossa, koska koko toiminto puuttuu tuosta vanhasta, nykyisin maksuttomasta versiosta. OCAD7-versioita ei enää pidetä tarjolla. Väritiedostoja ei toistaiseksi päivitetä, koska lähes kukin tulostaja tarvitsee eri virityksen. Symbolitiedostot on viritetty 6-väriselle (+rataväri) offsetpainolle.

Tiedostojen lataaminen ja käyttöönotto
Symbolitiedostot

Tiedostot ovat tarjolla zip-pakattuina muutaman tiedoston paketteina. Zip-tiedoston sisällä on lyhyt luettelo ja selostus sen sisältämistä tiedostoista. Useimmissa tietokoneissa on ohjelma, jolla zip-pakkaus voidaan purkaa. Pakkaukset ovat materiaalisalkussa. Sijoita zip-pakkauksesta puretut symboli- ja väritiedostot hakemistoon, josta OCAD-ohjelmasi (tai sinä sitä käyttäessäsi) osaa etsiä niitä uutta tiedostoa luodessaan (esim …\OCAD8\Symbol).

Suunnistuskartan paketissa on mittakaavojen 1:15000 ja 1:10000 kartanpiirto- ja radansuunnittelusymbolit sekä hiihtosuunnistuksen lisäsymbolit. Pyöräsuunnistuksen symbolit ovat omassa tiedostossaan.

Sprinttikartan symbolit ovat kokonaan oma kokonaisuutensa. Niiden muoto, numerointi ja värirakenne on erilainen kuin suunnistuskartan. Siksi ne ovat eri tiedostossa kuin muut.

OCAD8-väritiedosto 5-väriselle offsetpainolle

Lataa tiedosto ISOM2000_offset_5vari_070405.ocd . Värit ovat samat kuin symbolitiedostoissa kartoille muuten, mutta harmaa väri toteutuu mustana rasterina eikä harmaata värierottelua ole. Väritiedostoissa ei ole piirrossymboleita, vaan pelkkä värirakenne. Ne otetaan käyttöön toiminnolla ”Symbolit => Lataa värit tiedostosta…” Ei sovellu sprinttikartalle.

OCAD8-väritiedostot tulostimille

Lataa tiedosto OCAD8_varit_tulostimille_070405.zip. Väritiedostoissa ei ole piirrossymboleita, vaan pelkkä värirakenne. Ne otetaan käyttöön toiminnolla ”Symbolit => Lataa värit tiedostosta…” Eri väritiedostojen käyttö tulee kysymykseen käytettäessä eri tulostimia. Offsetkartoille symbolitiedostojen värit käyvät sellaisinaan. Sprinttikarttojen värirakenne poikkeaa muista kartoista niin, ettei samoja väritiedostoja voi käyttää sellaisinaan.

Tiedoston nimessä ja sisällössä on mainittu, mille tulostimelle tiedosto on tarkoitettu. Tulostimien värintoisto vaihtelee niin paljon, ettei näitä julkaistujakaan värejä pidä käyttää tekemättä koevedoksia.

Mittakaavojen käyttö kartanpiirustuksessa

Ohjeet perustuvat seuraavanlaiseen OCAD-piirtomittakaavojen käyttöön kartastotyössä:

Suunnistuskartat:
 • kartoitusvaihe, maastokuva 1:15000
 • ulkoasu ja julkaisu 1:15000 1:15000
 • ulkoasu ja julkaisu 1:10000 1:10000
 • radansuunnittelu julkaisumittakaava
Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat:
 • toimitaan julkaisumittakaavassa
 • suunnistuskartan symboleihin lisätään lajikohtaiset symbolit

Lue kuvausohjeista tarkasti, miten karttamerkkien koot vaihdetaan eri mittakaavoihin.

Sprinttisuunnistuskartat:
 • kaikki työvaiheet julkaisumittakaavassa
 • symbolikoko on molemmissa mittakaavoissa sama

Jos käytät mittakaavoja toisin, sovella ohjeita sen mukaisesti ja varo muunnoksista aiheutuvia mittavirheitä.

Uuden kartan piirtäminen

Ohjeet perustuvat OCAD8:aan. OCAD9 tai OCAD10 eivät poikkea olennaisesti.

Suunnistuskartat

Aloita uusi kartta käyttäen symboleita SSL-Suunnistuskartta-1:15000…..ocd. Kartoitusvaiheessa OCAD-piirron työmittakaavana on 1:15000. Säilytä syntyvä maastokuvatiedosto mittakaavassa 1:15000.

Julkaistavaa karttalehteä varten valmiista maastokuvasta leikataan rajauksen mukainen osakartta. Jos julkaisumittakaava on 1:15000, piirrä (tuo) kehystiedot siihen samassa mittakaavassa. Jos julkaisumittakaava on 1:10000, voit tällöinkin työskennellä loppuun saakka alkuperäisessä mittakaavassa 1:15000 ja vasta tulostusmittakaava määrittää julkaisumittakaavan. Tällöin on vain huomattava, että esim. kartan tekstien koko on 1,5 kertainen symboliasetusten numeroarvoihin verrattuna. Vaihtoehtoinen tapa on muuttaa rajatun osakartan mittakaava toiminnolla ”Lisätoiminnot => Muuta mittakaava” ja tuo siihen symbolit SSL-Suunnistuskartta-1:10000…..ocd toiminnolla ”Symbolit => Tuo symbolit tiedostosta…”. Piirrä kehystiedot julkaisumittakaavassa.

OCADin rataohjelmaa käytettäessä on varmistettava, että pohjakartalla ja ratatiedostolla on keskenään sama mittakaava-asetus.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat

Kuten suunnistuskartat, mutta symbolivalikoimaan lisätään lajikohtaiset symbolit. Valitse työmittakaavaasi vastaava suunnistuskartan symbolitiedosto ja avaa se. Avaa lajikohtainen symbolitiedosto. Tarvittaessa (hisu 1:5000) suurenna sen symbolit: ”Lisätoiminnot => Muuta mittakaava”. Valitse symbolipaletin kaikki symbolit (paletin päällä hiiren oikea näppäin, ja ilmestyvästä valikosta ”Valitse => Kaikki”) ja kopioi ne (oikea näppäin ja ”Kopioi”). Vaihda aktiiviseksi ikkunaksi karttatiedosto ja liitä symbolit sen palettiin (oikea näppäin viimeisen symbolin päällä, ja ”Liitä”) Lisäsymbolien työmittakaava on 1:15000. Tarkasta kartan ja kulku-urien symbolikoko kuhunkin mittakaavaan kuvausohjeista (taulukko yllä).

Sprinttikartat

Aloita uusi kartta käyttäen symboleita SSL-Sprinttikartta-….ocd. Työmittakaavana käytetään koko ajan julkaisumittakaavaa. Symbolitiedostot ovat mittakaavassa 1:4000. Koska symbolien koko ei riipu mittakaavasta, mahdollinen muutos mittakaavaan tehdään toiminnolla ”Asetukset => Mittakaavat”

Symbolien vaihtaminen vanhaan karttaan

Ohjeet perustuvat OCAD8:aan. OCAD9 ja OCAD10 eivät poikkea olennaisesti. Jos ajantasaistat vanhaa karttaa, joka on tehty eri symboleilla kuin nyt julkaistut, voit varmimmin vaihtaa symbolit seuraavasti:

Tallenna varmuuskopio vanhasta kartasta.

Tarkista vanhan kartan mittakaava. Jos se on eri kuin jatkossa käyttämäsi, muuta se: ” ”Lisätoiminnot => Muuta mittakaava”. Tallenna kartta väliaikaisella nimellä (esim. ”vanha.ocd”)

Aloita uusi kartta: ”Tiedosto => Uusi”, ja valitse esiin tulevaan ikkunaan ”Lataa symbolit tiedostosta” nyt käytettävä symbolitiedosto.

Tuo vanha kartta uuteen: ”Tiedosto => Tuo…” määritä ikkunassa ”sijoita siirtymän avulla” ja siirtymäksi nollat.

Tuotu kartta tuo mukanaan joukon symboleita, jotka ilmaantuvat palettiin viimeisiksi. Ne ovat niitä, jotka vanhassa kartassa oli määritelty eri tavalla kuin uudessa symbolitiedostossa. Nyt vaihdat näillä vanhoilla symboleilla esitetyt kohteet uusille symboli kerrallaan seuraavasti:

Valitse paletista viimeinen symboli, jolle on vastine uusissa. Valitse kaikki sillä esitetyt kohteet: ”Lisätoiminnot => Valitse symbolit … Valitse kaikki valitun symbolin kohteet”. Valitse paletista uusi vastaava symboli. Klikkaa työkalupalkista ”vaihda symboli”. Näin vanhalla symbolilla kuvatut kohteet vaihtuvat uuden mukaisiksi.

Käy läpi samalla tavalla toiseksi viimeinen, kolmanneksi viimeinen jne, kunnes olet vaihtanut kaikki vanhan kartan mukanaan tuomat symbolit uusiin. Valitse kaikki läpi käymäsi vanhat symbolit. Valitse kaikki niillä esitetyt kohteet ja tarkista tilapalkista, että valittujen kohteiden määrä on 0. Poista tarpeettomiksi jääneet, edelleen valittuna olevat symbolit: ”Symbolit => Poista”.

Optimoi kartta: ”Lisätoiminnot => Optimoi/korjaa”. Tarkista, ettei tuntemattomalla symbolilla esitettyjä kohteita ole ja tallenna kartta.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail