Akatemiavalmennus ja alueet

Päivitetty 31.5.2016

< Valmennusjärjestelmäkuvauksen pääsivu

Suunnistusliiton alueellinen valmennus käsittää kolmessa urheiluakatemiakeskuksessa toimivat valmennusryhmät sekä muun alueilla järjestettävän valmennustoiminnan.

Suunnistusliiton urheiluakatemiakeskukset

Liiton strateginen valinta on keskittää suunnistuksen päivittäisharjoittelua tukeva valmennustoiminta pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Näissä ”harjoituskeskuksissa” paikalliset urheiluakatemiat ovat valmennus- ja tukipalveluiden tarjonnassa merkittäviä kumppaneitamme. Paikalliset urheilulukiot Märsky, Sampo ja Kerttuli ovat oleellinen osa urheiluakatemioita. Lisäksi liiton valmennus- ja koulutuskeskus, Kisakallion urheiluopisto, on osa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa (Urhea).

Näissä kolmessa urheiluakatemiakeskuksessa valmennuksesta vastaa Suunnistusliiton palkkaama päätoiminen nuorten olympiavalmentaja (NOV). Valmentajien palkkaukseen saadaan tukea Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköltä 15 000 €/valmentaja/vuosi. Nuorten olympiavalmentajien ensisijaisena tehtävänä on alueen parhaiden suunnistajien valmennuksen jatkuva tukeminen. Lisäksi nuorten olympiavalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä lähialueen seurojen kanssa, mikä mahdollistaa laadukkaan suunnistuksen lajiharjoittelun.

Mainittujen kolmen urheiluakatemian lisäksi suunnistusvalmennus on vahvasti mukana Vaasanseudun urheiluakatemian ja Vöyrin urheiluakatemian toiminnassa. Valmennuksesta vastaa FSO:n (Finlands Svenska Orienteringsförbund) palkkaama päätoiminen valmentaja, jonka toimenkuva on samansuuntainen kuin nuorten olympiavalmentajilla. FSO-valmentaja vastaa ensisijaisesti FSO:n, Vaasan urheiluakatemian ja Vöyrin urheilulukion valmennuksesta. Lisäksi hänen vastuullaan on Lännen (E-P, K-P, ÖID) aluevalmennus.

Muissa urheiluakatemioissa ja -oppilaitoksissa suunnistus- tai hiihtosuunnistusvalmennus on pääsääntöisesti integroitu muiden lajien valmennukseen (kestävyysvalmennus, yleisvalmennus).

Alueiden valmennustoiminta

Liitto pyrkii toimenpiteillään kannustamaan alueita ja seuroja kehittämään valmennustoimintaansa siten, että toimijoiden erilaiset toimintaympäristöt ja lähtökohdat huomioidaan. Eri toimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa useimmiten laadukkaamman ja monipuolisemman valmennus- ja tukipalvelutarjonnan, joka palvelee lajiemme urheilijoita niin lapsuus-, valinta- kuin huippuvaiheessa. Valmennuksellisen yhteistyön viriämisessä erityisesti suunnistusseurojen ja seuratoimijoiden rooli on merkittävä. Myös suunnistusalueet voivat järjestää omaa seuravalmennusta tukevaa valmennusta ja valita omia valmennusryhmiään.

Urheiluakatemiat

Urheiluakatemiat ovat alueellisia yhteistyöverkostoja, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea urheilijoiden kouluttautumista haluamalleen alalle tai ammattiin urheilu-uran ohessa. Urheiluakatemian toimijoita ovat lajiliitot ja seurat, alueen oppilaitokset, julkinen sektori sekä erilaiset tukipalvelujen tarjoajat. Urheilijat valitaan akatemioihin hakemuksesta. Akatemioiden valmennus- ja palvelumaksuissa on eriäviä käytäntöjä.

Suunnistusliiton urheiluakatemiayhteistyöstä vastaa valmennuspäällikkö. Urheiluakatemia- ja -oppilaitosvalmennuksen toimintatavat yhdenmukaistetaan. Lajivalmennusta kehitetään suunnistuksen akatemiavalmentajien (pääsääntöisesti nuorten olympiavalmentajia) ja muiden lajien valmentajien kanssa. Suunnistuksen opetus-/valmennussuunnitelma päivitetään siten, että urheilijoiden ikä ja kehitysvaiheet tulevat huomioiduksi.

Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset

Valtakunnallisen erityistehtävän saaneiden urheiluoppilaitosten tehtävänä on tarjota aktiivisesti urheileville nuorille mahdollisuus valmentautumiseen opiskelun ohella. Urheiluoppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Urheiluoppilaitoksiin hakevien suunnistajien lajiliittopisteytys perustuu edeltävän vuoden/kauden SM-menestykseen ja rankiin. Osa urheiluoppilaitoksista järjestää lisäksi omia hakutestejä, joilla on vaikutusta oppilaitoksen antamiin pisteisiin.

Suunnistuksella on vahva asema Mäkelänrinteen (Helsinki), Kerttulin (Turku), Sammon (Tampere) ja Vöyrin urheilulukioissa. Muissa urheilulukioissa suunnistajat, hiihtosuunnistajat ja pyöräsuunnistajat valmentautuvat pääsääntöisesti muiden lajien valmentajien johdolla.

Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi Suomessa on useita urheilupainotteisia lukioita ja ammattioppilaitoksia, joissa nuoren urheilijan on mahdollista opiskella urheilun ehdoilla. Hankasalmen suunnistuslukio on urheilupainotteinen lukio, jossa on päätoiminen valmentaja.

Puolustusvoimien Urheilukoulu

Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippu-urheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakunnallinen valmennuskeskus, joka tukee Puolustusvoimien edustusvalmennusryhmiä sekä toimii ikäluokkansa parhaiden urheilijoiden varusmiespalveluspaikkana. Suunnistajien ja pyöräsuunnistajien valmennus on keskitetty syksystä 2014 alkaen Santahaminaan ja hiihtosuunnistajien keväästä 2014 alkaen Kajaaniin. Molempien yksikköjen valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluakatemioiden kanssa.

< Valmennusjärjestelmäkuvauksen pääsivu


Linkit:

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail