Aloittelevien kuntosuunnistajien koulutus


Aikuisten suunnistuskoulujen ja Jukola-koulujen esimerkkejä, opetusmateriaaleja ja harjoitusmalleja

Suunnistusseurat järjestävät vuosittain runsaasti aikuisille tarkoitettuja suunnistuskursseja sekä koulutusta ensimmäistä kertaa Jukolan ja Venlojen Viesteihin osallistuville.

Opetusmateriaaleja

Vinkkejä suunnistuskoulutuksen sisällöiksi
Perustaidot
Aloittelevien ohjaus

AiheOhje tai malliMistä löytyyLisätiedot

SuunnistuskurssiEsite

Karttamerkit ja kuvat (pdf)

PowerPoint-tiedosto ja pdf-tiedosto oppituntia varten.Ladattavissa  Materiaalit – HarrastePpt-tiedostoa voi täydentää omilla aineistoilla.
Koulutusmateriaaleja:
– Suunnistuksen perustaidot
– Börja orientera
– Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana
– Suunnistuksen taskuinfo
Painettuja esitteitä, joita voi tilata Suomen Suunnistusliitosta.Tilattavissa  Materiaalit – Tilaa materiaaleja Lisätietoa suunnistuksen terveysvaikutuksista.
Kuntosuunnistajan vakuutusEsiteLadattavissa Suunnistusliiton verkkosivuilta, seura voi tulostaa itse esitettä.Esitteellä voi markkinoida vakuutusta seuran järjestämissä tapahtumissa.
 Aineistoa kurssilaisille itseopiskelua varten

Sivut suunnistus.fi, josta löytyy tietoa Suunnistuksen perustaidoista, varusteista ja tapahtumista.

Aikuisten suunnistuskurssi
Esimerkki: Suunnistuskurssi naisille

SK Vuoksen suunnistuskurssi naisille

Esimerkki: Kuuden kurssi-illan suunnistuskoulu

Kurssi sopii järjestettäväksi yritysten henkilökunnalle ja aikuisryhmille. Yhden opetusjakson kesto on noin 1,5 – 2 tuntia.

Tavoitteena on suunnistuksen alkeiden oppiminen ja tutustuminen lajiin. Kurssin jälkeen aloittelija pystyy jatkamaan harrastusta ja kehittämään taitojaan itsenäisesti tai kaveriporukassa kuntorasteilla.

1. jakso, 1,5 – 2 h
– Kurssin oppisisällön esittely, seuraavien tilaisuuksien ajat ja paikat,
– yhteiset tavoitteet ja työskentelytavat,
– suunnistuksen teoriaa, kartta, kartan värit ja yleisimmät karttamerkit, aineistoin esimerkiksi Suunnistuskurssi (ppt) ja Karttamerkit ja kuvat (pdf), jotka ovat ladattavissa Materiaalit-sivuilta,
– lyhyt harjoitusvaihe lähimaastossa jonka aikana havainnollistetaan karttakuvaa, värejä ja merkkejä. Kartan mittakaavana voi käyttää alussa 1:5 000, mikä helpottaa kartanlukua. Myös sprinttikarttaa voi käyttää, mutta erot normaaliin suunnistuskarttaan kannattaa kertoa.

2. jakso, 1,5 – 2 h
– Ensimmäisen opetuskerran aiheiden lyhyt kertaus (kartan värit, merkit ja mittakaava),
– karttaretki, matkalla rasteja, joiden kohdalla määritetään missä ollaan. Kartan mittakaava 1:10 000 tai 1:5 000,
– näkyvien kohteiden määrittämistä kartalta,
– kartan suuntaus.

3. jakso, 1,5 – 2 h
– Aiemmin opetettujen asioiden lyhyt kertaus,
– opetusaiheena reitinvalinta,
– harjoituksena hyvin helppo rata, jossa harjoitellaan reitinvalintaa,
– oleellisimmat vaiheet: rastilta lähtö oikeaa uraa ja rastin lähestyminen mahdollisimman varmasti.

4. jakso
– Harjoitellaan maastossa helpolla radalla reitinvalinnan tekoa ja kartanlukua rastivälillä,
– rastit kulku-uralta sivussa, mutta niin lähellä ettei kompassi ole välttämätön.

5. jakso
– Suunnanotto ja suunnassa kulku,
– voidaan toteuttaa viuhkaharjoituksena eli haetaan keskuspaikan ympäristöön 50 – 200 metrin etäisyydelle sijoitettuja rasteja ottaen suunta kartalta ja edeten kompassisuunnalla,
– kartta voi olla mukana ja sitä saa lukea,
– lopuksi voidaan edetä ilman karttaa kompassisuunnalla ja matkaa mittaamalla rastille (matkan mittaus askelparilla opetettava),
– rastien tulee olla selkeissä kohteissa ja hyvin näkyvissä.

6. tapaaminen
– Osallistutaan kuntorasteille tai juostaan ”testirata”,
– kurssin päättäjäiset, mahdollisesti saunominen,
– sovitaan jatkosta.

Osa tai kaikki opetuskerroista 2 – 6 voidaan toteuttaa myös kuntosuunnistustapahtumien yhteydessä helpoimpia ratoja käyttäen.

Koulutus aloittelijoille kuntorastien yhteydessä

Tämä esimerkki on toteutettu Sanomalehti Keski-Uusimaan suunnistuskurssina keväällä 2008.

Ensimmäinen ilta
– Aloitus ja luento suunnistuksen alkeista, esimerkiksi Suunnistuskurssi,
– kartanlukuharjoitus ohjaajien opastuksella 2 – 5 henkilön ryhmissä helpossa maastossa 1:5 000 tai 1: 10 000 mittakaavaisella kartalla.

Toinen ilta
– Lyhyt kertausoppitunti ja uutena asiana suunnan ottaminen kartalta,
– kierretään helppo 2 – 3 km:n rata pienissä ryhmissä ohjaajan kanssa,
– vähän kokeneemmat oppilaat voivat mennä radan yksi, mutta heidän kanssa ohjaaja keskustelee reitinvalinnoista ja neuvoo ennen maastoon lähtöä sekä käy palautekeskustelun maalissa,
– harjoitus toteutetaan kuntorastien yhteydessä, jolloin voidaan opetella kuntorastien menettelytavat.

Kurssilaisilla oli mahdollisuus osallistua väliviikolla ilmaiseksi kuntorasteille. Ei ohjausta.

Kolmas ilta
Kurssi-ilta toteutetaan kuten edellinen harjoitus.

Kurssilaisilla oli mahdollisuus osallistua väliviikolla ilmaiseksi kuntorasteille. Ei ohjausta.

Neljäs ilta
– Pyritään, että mahdollisimman moni suunnistaa itsenäisesti helpon radan, mutta ohjaaja voi edelleen lähteä tarvittaessa mukaan,
– maalissa kurssin vetäjä ja maajoukkuesuunnistaja Jörgen Wickholm jakavat kurssilaisille diplomit,
– kurssilaiset voivat jututtaa Jörgeniä ja heitä kannustetaan jatkamaan hyvin alulle päässyttä suunnistusharrastusta.

Tämän esimerkin mukainen suunnistuskurssi toteutettiin Keski-Uusimaa Rastien yhteydessä keväällä 2008. Tapahtuman pitkäaikainen tukija Sanomalehti Keski-Uusimaa markkinoi kurssia kahdella isolla mainoksella tilaajilleen ja otti vastaan ilmoittautumiset tekstiviesteinä. Kurssin hinta oli 20 €. Kurssilaiset saivat ensimmäisellä kerralla kompassit. Kurssille ilmoittautui 35 oppilasta, ikäjakauma noin 13 – yli 60 vuotta, keski-ikä yli 40 vuotta. Kurssilaisista 23 oli naisia. Suurin osa kurssilaisista oli täysin aloittelijoita eli eivät olleet koskaan käyneet kuntorasteilla.

Ohjattuihin tilaisuuksiin osallistui 20 – 25 henkilöä/kerta, paitsi ensimmäisellä kerralla, jolloin mukana olivat lähes kaikki ilmoittautuneet. Osallistujat vaihtelivat hieman eri kerroilla, joten suurin osa ilmoittautuneista kävi koulutuksessa vähintään kaksi kertaa. Niillä kahdella kerralla, jolloin osallistujat saattoivat käydä Keski-Uusimaa Rasteilla ilman ohjaajaa, oli kummallakin kerralla noin 10 – 12 osallistujaa. Tämä kertoi selvästi sen, että ohjaajien paikalla olo koettiin tärkeäksi.

Havaintoja kurssin järjestelyistä

– Ohjaajia tulee olla riittävästi etenkin ensimmäisillä kerroilla, jotta maastoon päästään pienryhmissä. Sopiva ryhmäkoko on 2 – 5 henkilöä,
– ratojen tulee olla hyvin helppoja ja helpossa maastossa, jotta kurssilaisille jää positiivinen kuva lajista ja tulee onnistumisen elämyksiä,
– 1:5 000 mittakaavainen kartta ensimmäisellä kerralla oli ainakin iäkkäämmille helppolukuinen. Harjoituksen lopussa otettiin käyttöön sama kartta mittakaavassa 1: 10 000 ja kartanluvun vaikeusaste kasvoi heti.
– pääosa koulutuksesta on tarkoituksenmukaista järjestää kuntorastitapahtumien yhteydessä, jolloin päästään ”aitoon tunnelmaan”,
– teoriaopetusta kannattaa olla lyhyt jakso kahdella tai kolmella ensimmäisellä kerralla, jokaisella kerralla tulee mennä maastoon kartan kanssa,
– kaikki eivät pääse mukaan jokaisella kerralla erilaisten esteiden ja kiireiden vuoksi ja muutamalta saattaa into lopahtaa kesken kurssin,
– kurssilaiset olivat jokaisen ohjatun harjoituskerran jälkeen tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä ohjaajiensa toimintaan,
– osa kurssilaisista edistyi muita nopeammin ja halusi jo toisesta kerrasta alkaen mennä yksin maastoon, korkeintaan kyselivät neuvoja lähtiessä ja maalissa,
– toisaalta osa kurssilaista halusi kaikilla kerroilla ehdottomasti oppaan mukaansa,
– maajoukkuesuunnistaja Jörgen Wickholm oli kurssin vetäjän kanssa jakamassa diplomeja viimeisenä kurssi-iltana. Moni halusi kuulla huippusuunnistajan kuulumisia ja ajatuksia suunnistuksesta,
– kurssin päätöstilaisuudessa reilu puolet osallistuneista kahdestakymmenestä kurssilaisesta arveli melko varmasti jatkavansa kuntorasteilla käyntiä.

Jukola-koulut

Useat seurat ovat järjestäneet suunnistuksen jatkokurssina Jukolan ja Venlojen Viesteihin tähtääviä kursseja viestien ensikertalaisille. Kurssit madaltavat viestiin osallistumisen kynnystä. Kurssien ohjelmat ovat vaihdelleet merkittävästi seurasta riippuen. Osa kursseista on ollut jopa puolen vuoden pituisia ja toiset kestävät muutaman illan. Kurssin jälkeen on yleensä ollut mahdollista osallistua Venlojen tai Jukolan Viestiin seuran joukkueessa.

Harjoitusmallit

Taulukkoon on koottu harjoitteita käytettäväksi kursseilla. Harjoitteiden tarkemmat tiedot löytyvät Suunnistusliitosta tilattavista opetusmateriaaleista. Taulukon harjoiteideat helpottavat kurssin suunnittelua.

Harjoitteet, joihin on merkitty ”Kortti nro” on poimittu lasten ja nuorten koulutukseen tehdystä Suunnistusseuran huipputreenit-paketista.

HarjoitusSovellettava harjoitusmalli Harjoituskortistosta
LisäohjeetMille kurssille sopii?
Kuntosuunnistusratojen kiertäminen ohjaajan kanssaVoidaan toteuttaa pienryhmissä. Ohjaaja neuvoo ja opastaa tarpeen mukaan. Ratavalinta kunnon ja taidon mukaan.Peruskurssi
Kuntosuunnistusratojen kiertäminen ilman ohjaajaa, itsenäisesti tai pienryhmissäOhjaaja opastaa ennen radalle lähtöä ja maalissa palautekeskustelu suorituksesta. Ratavalinta kunnon ja taidon mukaan.Peruskurssi
Karttakävely ryhmissäKortti 1: Karttakävely ryhmissä
Kortti 4: Luonto- ja eväsretki kartan kanssa
Kortti 19: Karttakävely
Karttakävely voidaan toteuttaa myös kuntosuunnistustapahtuman yhteydessä valmiita rasteja ja ratoja käyttäen.Peruskurssi
Tutustuminen karttaanKortti 2: Karttaan tutustuminen pihakartallaEsimerkiksi aloitusoppitunnin jälkeen.Peruskurssi
Kompassin käyttö ja suunnassa kulkuKortti 9: Kompassiin tutustuminen
Kortti 20: Suunnassa kulku kompassin avulla
Kortti 41: Suunnassa kulku
Ohjeita kompassin käyttöön löytyy kompassien omista käyttöohjeista ja esitteestä Suunnistuksen perustaidot. Sprinttikartta sopii hyvin ensimmäisiin suunnanottoharjoituksiin, koska kohteet joihin suuntaa otetaan ovat usein näkyvillä.Peruskurssi, jatkokurssi ja Jukola-koulu
Kartan suuntaaminenKortti 16: Kartan suuntaaminen ja perusasioiden kertaaminenPerusasioita kannattaa alkuvaiheessa kerrata ennen uutta harjoitusta.Peruskurssi
Rastien bongausKortti 5: Rastien bongausAlue voi olla esimerkiksi pururadan tai teiden rajaama.Peruskurssi
Reittiviivasuunnistus tai reittisuunnistusKortti 6: Reittiviivasuunnistus pururadalla
Kortti 23: Reittiviiva- tai reittisuunnistus (vaativampi)
Peruskurssi
Helppo suunnistusharjoitusKortti 7: Lyhyet rastivälitOhjaajan kanssa, pienryhmissä tai itsenäisesti.Peruskurssi
KorkeuskäyrätKortti 10: Korkeuskäyriin tutustuminen
Kortti 21: Tutustuminen maaston muotoihin käyräkartalla
Vaativimmissa harjoituksissa käytetään käyräkarttaa.Peruskurssi, jatkokurssi
Suunnitelma ja reitinvalintaKortti 29: Suunnistusajattelu ja liikennevalotPeruskurssi, jatkokurssi, Jukola-koulu
Matkan arvioiminen maastossa ja mittaaminen askelparillaKortti 17: Matkan arviointiPeruskurssi
ViuhkasuunnistusharjoitusKortti 18: Viuhkasuunnistus
Kortti 35: Viuhkasuunnistus
Kortin 35 harjoitus sopii jatkokurssille ja Jukola-kouluunPeruskurssi, jatkokurssi, Jukola-koulu
SprinttisuunnistusKortti 22: Sprinttisuunnistukseen tutustuminen
Kortti 31: Kiertävät reitinvalinnat taajamassa I
Kortti 36: Kiertävät reitinvalinnat taajamassa II
Kortti 42: Kaksi sprinttirataa
Huomioitava karttamerkkien erot ja sprintin kielletyt kohteet. Vaativammat harjoitukset sopivat hyvin jatkokurssille ja Jukola-kouluun.Peruskurssi, jatkokurssi, Jukola-koulu
RastinottoKortti 24: Rastinotto
Kortti 38: Rastinottoharjoitus
Toteutusta voi harjoitella myös kuntosuunnistustapahtumassa.Peruskurssi, jatkokurssi, Jukola-koulu
PistesuunnistusKortti 26: PistesuunnistusPeruskurssi, jatkokurssi, Jukola-koulu
TarkkuussuunnistusKortti 27: TarkkuussuunnistusharjoitusPeruskurssi, jatkokurssi
PartiosuunnistusKortti 28: PartiosuunnistusJatkokurssi, Jukola-koulu
ViivasuunnistusKortti 32: ViivasuunnistusJatkokurssi, Jukola-koulu
Pitkät rastivälitKortti 33: Pitkät välit kalliomaastossa
Kortti 34: Pitkät välit mäkisessä maastossa
Jatkokurssi, Jukola-koulu
VauhtisuunnistusKortti 37: VauhtisuunnistusJatkokurssi, Jukola-koulu
MuistisuunnistusharjoitusKortti 39: Muistisuunnistusharjoitus puistossaJatkokurssi, Jukola-koulu
RinnesuunnistusKortti 40: RinnesuunnistusJatkokurssi, Jukola-koulu
Maastonmuodot ja rytmitysKortti 43: Maastonmuodot ja rytmitysJatkokurssi, Jukola-koulu
 Fysiikkaharjoittelu
Harjoituskortistosta löytyy 45 erilasta fysiikkaharjoitetta, joista osa soveltuu hyvin esimerkiksi Jukola-kouluihin.
Muut materiaalit
JokamiehenoikeudetKortti 7: Jokamiehenoikeudet lajinomaisestiPeruskurssi

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail