: Haku
UK SWE FIN Intranetit

Emit-numeron tarkistaminen ja muuttaminen

Suunnistuksen lajisäännön mukaisesti kilpailija on vastuussa siitä, että hän kilpailee kilpailussa sillä Emit-kilpailukortilla, jonka numero on ilmoitettu ilmoittauduttaessa järjestäjälle ja joka on merkitty lähtöluetteloon.

IRMAan on kunkin henkilön tietoihin tallennettu hänen Emit-numeronsa. Emit-numeron voi tarkistaa ja muuttaa tarvittaessa esim. uuden kortin hankinnan yhteydessä.

Kilpailukohtaisesti voi myös ilmoittaa järjestäjälle käyttävänsä poikkeuksellisesti eri Emit-korttia kuin mikä on henkilön tietoihin pysyvästi tallennettu Emit-numero.

Seuraavassa on ohje Emit-numeron tarkistamiseen ja muuttamiseen sekä pysyvästi että kilpailukohtaisesti.


Emit-numeron tarkistaminen ja muuttaminen pysyvästi
1.    Kirjaudu IRMAan.
2.    Valitse ”Omat tiedot” –kohta vasemmalta.
3.    Valitse Muokkaa käyttäjää tietojen alapuolelta.
4.    Tarkista, että tiedoissasi on oikea käyttämäsi Emit-kilpailukortin numero kohdassa Emit-numero
5.    Jos haluat muuttaa numeron pysyvästi (muutettavissa toki uudelleen taas, kun esim. ostat uuden kortin), kirjoita uusi Emit-kilpailukortin numero kohtaan Emit-numero ja paina tietojen alla Tallenna.

Jos haluat, voit vielä tarkistaa, että numero muuttui ja meni varmasti oikein toistamalla kohdat 2 ja 3.

Tämä tiedoissasi oleva Emit-numero välittyy ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjälle, ellet jostain syystä kilpailukohtaisesti ilmoita muuta Emit-numeroa järjestäjälle (katso kohta ”Emit-numeron muuttaminen koskien yhtä kilpailu”).

Emit-numeron muuttaminen koskien yhtä kilpailu
Tällä toimenpiteellä ilmoitat järjestäjälle käyttäväsi kyseisessä kilpailussa pysyvästä Emit-numerostasi poikkeavaa Emit-numeroa (esim. jos joudut syystä tai toisesta lainaamaan vaikka kaverisi Emit-korttia tässä kilpailussa).

Tämä Emit-numero on käytössä vai tässä kilpailussa, pysyvä Emit-numerosi ei muutu.

Emit-numeron muuttaminen kilpailukohtaisesti on mahdollista IRMAssa siihen hetkeen saakka, jonka järjestäjä on ilmoittanut (tieto on nähtävissä kilpailun tiedoissa).

1.    Kirjaudu IRMAan.
2.    Valitse kilpailukalenterista haluamasi kilpailu ja paina kilpailun nimeä.
3.    Kilpailun tiedoissa näet päivämäärän, jolloin kilpailukohtainen Emit-numeromuutos on viimeistään tehtävä kohadassa ”Emit-numerot on jätettävä viimeistään”.
4.    Paina Muokkaa ilmoittautumisia
5.    Paina ilmoittautumisesi kohdalla Muokkaa
6.    Kirjoita tätä kilpailua koskeva Emit-numero kohtaan Emit
(Jos Emit-numeroa ei voi muuttaa, kohdassa 3 mainittu päivämäärä on mennyt umpeen)
7.    Paina lopuksi Tallenna